KERHOTILAN SÄÄNNÖT


1. Kerhotilat on tarkoitettu vain moottoripyörien säilytykseen, huoltamiseen ja moottoripyöräilyyn liittyvien tilaisuuksien pitämiseen. (Ei yksityistilaisuuksia varten) 

2. Tilojen käyttöoikeus on UKMP:n jäsenillä tai heidän vieraillaan

- Avaimen lainaus on kuitattava selvästi avaimen luovutuslistaan

3. Tiloissa saa säilyttää vain moottoripyöräilyyn liittyviä tarvikkeita

4. Jos tuot kerholle vieraita, vastaat itse heidän tekemisistään

5. Säilytyksessä olevien pyörien tiedot on merkittävä säilytyslistaan

6. Tilat on pidettävä puhtaina

- Siivoa roskat pois lattioilta

- Pidä työpöydät puhtaina

- Työkalut ja tarvikkeet, puhdistettuina paikoilleen käytön jälkeen

- Nesteastiat säilytetään eteisen hyllyssä

- Älä varastoi romuja kerhon tiloihin

- Älä anna öljyn tai muiden nesteiden valua lattialle

7. Noudata erityistä varovaisuutta maalien ja kipinöivien työkalujen käytössä

8. Tupakointi kerhon tiloissa on ehdottomasti kielletty

9. Pyörien tarpeetonta siirtelyä tulee välttää

10. Vahingon sattuessa ilmoita siitä välittömästi osallisille tai kerhon hallitukselle

11. Pyörät joita remontoidaan / huolletaan tulee sijoittaa hallin alkupäähän

12. Noudata yleistä varovaisuutta ja hyviä tapoja kerhon tiloissa

13. Poistuessasi kerholta

- Sammuta kaikki valot

- Sulje vesihanat (painepesuri)

- Lukitse tilat

- Palauta avain

HUOM! Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista kerhosta erottamisella, asian käsittelee kerhon hallitus.